İş Güvenliği

Hiçbir iş; insan sağlığını ve güvenliğini etkileyebilecek düzeyde önemli ve acele olamaz ilkesini şiar edindik.

İş Güvenliği

Egetek Makina olarak her zaman "ÖNCE İNSAN" dedik, bu kapsamda çalışanlarımıza öncelikle "GÜVENLİK DÜŞÜNMEYİ VE GÜVENLİ ÇALIŞMAYI" öğrettik... Türkiye'de ciddi yaralanmalı iş kazalarının en yoğun yaşandığı sektörlerin başında gelen İNŞAAT Sektöründe faaliyet göstermenin bilinci ile çalışanlarımızda daima Güvenlik Kültürü alışkanlığı kazandırmak için Eğitim çalışmalarına ağırlık verdik. Bu bilinçle Şantiyelerimizdeki tüm çalışanlara aylık düzenli olarak İş Güvenliği Eğitimleri veriyoruz. Eğitimlerimizi İş Güvenliği Uzmanlarımız gözetiminde teorik ve uygulamalı olarak sektördeki tüm mesleki risklere karşı alınması gereken önlemler konusunda odaklaştırıyoruz. Böylelikle çalışanlarımız çalıştıkları alandaki tehlikelerin daima farkında olmakta ve bunlara karşı tüm önlemleri rahatlıkla alabilmekteler... İş Güvenliği Uzmanlarımız düzenli olarak çalışanları sahada güvenli çalışıp çalışmadıklarını denetlemektedirler. Ayrıca bu denetimler sayesinde kontrol altına alınmamış tehlike kaynağı varsa anında fark edip gerekli önlemleri almaktayız. Ayrıca yine düzenli olarak yaptığımız sağlık taramaları ile çalışanlarımızın Meslek Hastalıklarına maruz kalmalarını önlemek adına Sağlık Gözetimleri aksatılmadan yapılmaktadır. İş kazalarının önlenmesinin, İş Güvenliği sorumluluğunu birkaç kişiye vererek değil, tüm EGETEK Çalışanları olarak üzerimize almanın bilincinde olan bir ekiple çalışıyoruz. Bu bilinçle çalıştığımız şantiyelerde her zaman örnek olmaya; uyarılmaya değil uyarmaya gayret ettik. Kişisel koruyucu Malzemelerimizin bizim için belki de son şansımız olduğu bilinci ile üzerimize giymeden işimize asla başlamadık. Yüce ecdadımızın "İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın" sözünü kulağımıza küpe ettik ve EGETEK' İN uzun yıllar daha faaliyetlerine devam etmesinin Sağlıklı ve Mutlu çalışanlarla birlikte olabileceğinin, Sağlıklı ve mutlu olabilmek için deGüvenli Çalışmanın olmazsa olmazlarımızdan olduğunu, hem kendimize hem de tüm iş ortaklarımıza buradan bu vesile ile hatırlatıyoruz.

İşyeri Hekimimiz

Dr. Serdar Özgüç

1968 İzmir doğumludur.
1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi.
1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Sağlık İşletmesi üzerine yüksek lisans yaptı.
Fitoterapi üzerine İzmir ARGEFAR İlaç Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nden ve Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden alınmış sertifikaları bulunmaktadır.
Uluslararası ozonterapi ve Sağlık Bakanlığı onaylı medikal estetik sertifikası bulunan Serdar Özgüç’ün 1995 yılında almış olduğu İşyeri hekimliği A sertifikası ve 2004 yılında almış olduğu İşyeri Hekimliği B sertifikası da bulunmaktadır.
2001 yılından beri aralıksız olarak birçok işletmede iş sağlığı danışmanlığı ve işyeri hekimliği yapmış olan Serdar Özgüç, 1997’de İzmir Atatürk Hastanesi’nde Anestezi ve Reanimasyon Bölümü’nde 3 ay yoğun bakım eğitimi aldı. O tarihten itibaren Manisa Devlet Hastanesi Anestezi ve Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde Ocak 2012’ye kadar çalıştı. 2012’den beri bireysel olarak işyeri hekimliği yapmaktadır. 2002-2010 yılları arasında iş sağlığının geliştirilmesi amacıyla bitkisel preparat desteği ile bazı meslek hastalıklarının önlenmesi ve tozlu ortamlarda antioksidan ürün kullanılarak çalışanların iş sağlığının korunmasına yönelik başarılı çalışmalar yapmıştır. 2013’ün aralık ayı başında Egetek’te işyeri hekimi olarak göreve başlamıştır.
Egetek’te Yapmış Olduğu Çalışmalar
Tüm çalışanlarımıza akciğer grafisi, odiometri , solunum fonksiyon testi, kan tetkikleri, tetanos aşısı, göz muayenesi düzenli olarak belirli periyotlar halinde yaptırılmaktadır,. Periyodik muayene formları da bu tetkiklerin sonuçlarına göre güncellenmektedir. Şantiye çalışması yapan çalışanlarımız için ayrıca yüksekte çalışma sağlık muayene formu da düzenlenmektedir. Çalışanlarımıza elle yük kaldırma eğitimi, gürültü ve gürültüden korunma yöntemleri eğitimi ,hijyen ( hastalıklardan korunma) eğitimi, ofis ergonomisi eğitimi, ilk yardım bilgilendirme eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlk yardım el kitabımız tüm personelimizin uygulayabileceği şekilde hazırlanmış olup dağıtımı yapılmıştır. İşletmemizin çok tehlikeli sınıfta olmasından dolayı, her ay düzenli İSG kurulu toplanmakta, kurul üyelerine zaman zaman iş sağlığı ile ilgili mini sunumlar yapılmaktadır. İş güvenliği uzmanımız ve destek elemanlarımız ile birlikte hizmet verdiğimiz şantiyelerin ve tüm çalışma alanlarımızın risk analizleri tamamlanmıştır.

İsg Uzmanımız

A Sınıfı İş Güv. Uzm. Adem Asker

A sınıfı İş Güvenliği Uzmanı OHSAS 18001 Baş Denetçisi
1975 Mersin doğumlu Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunu, 10 yıl tekstil fabrikalarında Üst Düzey yöneticilik yaptı, Son 5 yıldır İnşaat, Metal, Tekstil, Gıda, Maden ve Tuğla-Kiremit sektörlerinde İş Güvenliği Uzmanlığı yapmakta, Ayrıca İş Güvenliği Kalite Yönetim sistemlerinden OHSAS 18001 Baş Denetçiliği yapmakta, Bugüne kadar yaklaşık 70 bin kişiye İş Güvenliği eğitimleri verdi, İş Güvenliği alanında çeşitli gazetelerde makaleleri bulunmakta, Evli ve 2 çocuk babasıdır.

EGETEK te yapılan İSG faaliyetleri
Tehlike fark edilebilirlik çalışmaları Temel ve ileri İş Güvenliği Eğitimleri Yüksekte Çalışma eğitimi KKD Kullanma uygulamalı eğitimi İskelede Çalışma eğitimi Şantiyelerde Risk Değerlendirme analizi Çalışmaları Uluslararası Elmeri Denetim sisteminin Şantiyelerde uygulanması Düzenli Saha gözetimleri Aylık Şantiye İSG Raporları oluşturma İSG Kurulları Acil Durum Tatbikatları ve Eğitimleri Yangın Tatbikatları ve eğitimi.

An article with only the correct

While it’s a fact that occasionally it’s imperative to take your time and write a newspaper quickly, there are times when you can use the opportunity to actually ensure that you are getting the research paper support that you custom essays online need.

description will be written with the utmost caliber.