İşyeri Hekimimiz

1968 İzmir doğumludur.
1993 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi.
1999 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi’nde Sağlık İşletmesi üzerine yüksek lisans yaptı.
Fitoterapi üzerine İzmir ARGEFAR İlaç Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nden ve Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden alınmış sertifikaları bulunmaktadır.
Uluslararası ozonterapi ve Sağlık Bakanlığı onaylı medikal estetik sertifikası bulunan Serdar Özgüç’ün 1995 yılında almış olduğu İşyeri hekimliği A sertifikası ve 2004 yılında almış olduğu İşyeri Hekimliği B sertifikası da bulunmaktadır.
2001 yılından beri aralıksız olarak birçok işletmede iş sağlığı danışmanlığı ve işyeri hekimliği yapmış olan Serdar Özgüç, 1997’de İzmir Atatürk Hastanesi’nde Anestezi ve Reanimasyon Bölümü’nde 3 ay yoğun bakım eğitimi aldı. O tarihten itibaren Manisa Devlet Hastanesi Anestezi ve Koroner Yoğun Bakım Ünitesi’nde Ocak 2012’ye kadar çalıştı. 2012’den beri bireysel olarak işyeri hekimliği yapmaktadır. 2002-2010 yılları arasında iş sağlığının geliştirilmesi amacıyla bitkisel preparat desteği ile bazı meslek hastalıklarının önlenmesi ve tozlu ortamlarda antioksidan ürün kullanılarak çalışanların iş sağlığının korunmasına yönelik başarılı çalışmalar yapmıştır. 2013’ün aralık ayı başında Egetek’te işyeri hekimi olarak göreve başlamıştır.
Egetek’te Yapmış Olduğu Çalışmalar
Tüm çalışanlarımıza akciğer grafisi, odiometri , solunum fonksiyon testi, kan tetkikleri, tetanos aşısı, göz muayenesi düzenli olarak belirli periyotlar halinde yaptırılmaktadır,. Periyodik muayene formları da bu tetkiklerin sonuçlarına göre güncellenmektedir. Şantiye çalışması yapan çalışanlarımız için ayrıca yüksekte çalışma sağlık muayene formu da düzenlenmektedir. Çalışanlarımıza elle yük kaldırma eğitimi, gürültü ve gürültüden korunma yöntemleri eğitimi ,hijyen ( hastalıklardan korunma) eğitimi, ofis ergonomisi eğitimi, ilk yardım bilgilendirme eğitimleri verilmeye başlanmıştır. İlk yardım el kitabımız tüm personelimizin uygulayabileceği şekilde hazırlanmış olup dağıtımı yapılmıştır. İşletmemizin çok tehlikeli sınıfta olmasından dolayı, her ay düzenli İSG kurulu toplanmakta, kurul üyelerine zaman zaman iş sağlığı ile ilgili mini sunumlar yapılmaktadır. İş güvenliği uzmanımız ve destek elemanlarımız ile birlikte hizmet verdiğimiz şantiyelerin ve tüm çalışma alanlarımızın risk analizleri tamamlanmıştır.